top of page

Farewell PERFILMA

Farewell PERFILMA merupakan program kerja yang dilakukan pada akhir kepengurusan. Selain sebagai tanda telah berakhirnya kepengurusan, program kerja ini juga ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada anggota aktif PERFILMA 2022.

bottom of page